BCPA_VonAllmenPlaza_Photo©Anton_Grassl_Esto_2014AG31.502